In samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is onlangs www.toekomstreligieuserfgoed.nl opgeleverd. Naast de 5 verschillende ontwerpen die reeds binnen CinSites bestonden, is er nu ook een ontwerp in Rijkshuisstijl beschikbaar. Dit ontwerp is zeer geschikt voor Rijksoverheden en gemeenten.

De Agenda Toekomst Religieus Erfgoed is een landelijke samenwerkingsagenda. Samenwerkende partners die zich tot nu toe hebben aangemeld: Atelier Rijksbouwmeester, Bond Heemschut, Commissie Kerkelijke Gebouwen CIO (CIO-K), Federatie Grote Monumenten Gemeenten, Future Religious Heritage, Kaski/Radboud Universiteit Nijmegen, Kerk en Klooster/BOEI, Konferentie Nederlandse Religieuzen, Museum Catharijneconvent, Nationaal Restauratiefonds, Protestantse kerk Amsterdam, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Rijksuniversiteit Groningen, Stadsherstel Amsterdam N.V., Stichting tot Behoud en Herbestemming Religieus Erfgoed, Stichting Grote Kerk Naarden, Stichting Oude Groninger Kerken, Task Force Toekomst Kerkgebouwen, Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen in Nederland. 

Wij bedanken de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor deze opdracht en zien uit naar de verdere samenwerking!